top of page

Kentsel Dönüşüm Faaliyetlerinde Harita Mühendisliğinin Yeri...

Kentsel Dönüşüm “...çağdaş yaşam vizyon ve eylemi olarak; kentsel bir alanın fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik koşullarının sürekli iyileştirilmesini sağlamaya yönelik çok fonksiyonlu bir İMAR UYGULAMASIDIR...”.

Son zamanlarda ülkemizde başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi hiç kuşkusuz, konunun uzmanlarınca ele alınmasıyla mümkün olabilecektir. Bu bağlamda tüm aşağıdaki açıklamalar ve mevzuat hükümleri bütüncül olarak incelendiğinde; kentsel dönüşüm içerikli bir imar uygulaması anlamında, proje alanlarının belirlenmesinden araziye uygulanıp tescil edilmesine kadar geçen süreçlerde pek çok aşamada; her türlü harita-mülkiyet-bilgi-belgelerin temini üretilmesi, ve/veya bu amaçla üretilen plan-proje-bilgi ve belgelerin tescile esas olacak biçimde koordinatları ile araziye uygulanması, aşağıdaki mevzuat hükümleri bağlamında ancak Harita Mühendisleri tarafından gerçekleştirilebilir. Buna göre;

Yazının tamamı için  < Kentsel Dönüşüm ve Harita Muh.pdf >

2 views0 comments

Comments


bottom of page